Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. TARAFLAR
 2. SATICI

Unvanı                : Ebru Yücepur

Adresi                :  Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:26 D:6 Nişantaşı / İstanbul

Telefon        : 0(532) 545 21 85

E-posta        : info@nakishonline.com

 1. ALICI

İsim/Soyisim        : [●]

Adresi                : [●]

Telefon         : [●]

E-posta        : [●]

 1. KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusunu https://www.nakishonline.com/ internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda siparişini verdiği ürün(ler)i satın alacak kişi (“ALICI”) ile İnternet Sitesi’nden satılan ürünün/ürünlerin teslimatından sorumlu satıcının (“SATICI/”) söz konusu ürün(ler)in satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, İnternet Sitesi üzerinden kişisel bilgilerini, ödeme ve teslimat bilgilerini girip Sözleşme konusu ürün siparişini onayladığı takdirde işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş olacağını, sipariş konusu bedeli ve kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ KONULAR

ALICI işbu Sözleşme kapsamında yaptığı satın alma işlemi bakımından ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek kişi olduğunu kabul ve taahhüt eder. ALICI SATICI bilgileri, ürünün temel nitelikleri ve fiyatı, ödeme teslimat, ifa, cayma hakkı, uyuşmazlıkların çözümü konularında ön bilgilendirme yapıldığını ve bu bilgileri okuduğunu ve bu hususlarda bilgi sahibi olduğunu kabul eder.

 1. SÖZLEŞMEYE KONUSU ÜRÜN, FİYAT, TESLİMAT BİLGİLERİ
 1. Ürün(ler)in temel özellikleri İnternet Sitesi’nde yer almaktadır.
 2. Listelenen ve İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Teslimata ilişkin bilgiler

Teslimat Adresi        : [●]

Fatura Adresi                : [●]

Sipariş Tarihi                : [●]

Teslimat Şekli                : [●]

Teslim giderleri         : [●]

Teslim giderlerinin kime ait olduğu: [●]

Ürün Teslimat Süreleri

Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarih bilgisi paylaşılamamaktadır. Teslimat, yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydıyla, teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak sipariş aşamasında ALICI’ya gösterilen tahmini zaman aralığında gerçekleşmektedir.

Fatura Bilgileri

İsim/Soyisim/Unvan        : [●]

Adresi                        : [●]

Telefon                 : [●]

Eposta                        : [●]

Fatura teslim         : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.        

Ürün sevkiyatına ilişkin bedel ALICI tarafından karşılanacaktır.

 1. CAYMA HAKKI
 2. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya yazılı olarak bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’nın yukarıda belirtilen adresine iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Sözleşme’nin 6.4. maddesinde düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
 1. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu,
 3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ile yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılması halinde kargo bedeli ve ürünün iadesine ilişkin sevkiyatın sorumluluğu ALICI’ya aittir.
 5. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde malı SATICI’ya geri göndermek ile yükümlüdür.
 6. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. SATICI iade edilecek tutardan zarar tutarında kesinti yapma hakkına sahiptir.
 7. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 8. Cayma Hakkının kullanılamayacağı ürünler aşağıdaki gibidir:
 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 5. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.        

Cayma hakkına ilişkin bildirim SATICI’nın işbu Sözleşme’nin başında belirtilen adrese yapılacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER
 2. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesinde Sözleşme konusu SATICI bilgileri, ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve cayma hakkına ilişkin ön bilgileri tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda satış için gerekli teyidi ve onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ederek, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 5. ALICI, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve her türlü ayıptan arî olarak teslim etmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 8. ALICI, ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
 9. Ürünler, ALICI’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
 10. SATICI, sipariş konusu ürünün üretimi ve/veya teslimatı imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. SATICI işbu Sözleşme’de belirtilen hallerde yapılacak olan tüm geri ödemeler, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tek seferde yapar.
 12. ALICI, herhangi bir nedenle ALICI tarafından Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın Sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. Kargo firmasının, Ürünler’i ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün ALICI’ya teslim edilememesindenSATICI sorumlu tutulamaz.
 14. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 15. ALICI, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep ederse, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden sonra oluşabilecek kayıp ve hasardan SATICI sorumlu değildir.
 16. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ne üye olurken / üye olmaksızın sipariş aşamasında verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 17. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
 18. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
 19. SATICI, iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve teslimatı Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 20. SATICI işbu Sözleşme konusu hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve ALICI’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği ALICI kişisel verilerini, SATICI ile olan hizmet ilişkisi çerçevesinde ve İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması ilkelerine uygun olarak, İnternet Sitesi ve/veya telefon üzerinden işleyebilecek, aktarabilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek ve profillemesini yapabilecektir. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmesiyle beraber İnternet Sitesi üzerinden vermiş olduğu kişisel verilerinin SATICI tarafından bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılmasına ve profillenmesine icazet etmiş sayılır.
 21. UYUŞMAZLIK

ALICI ve SATICI arasında söz konusu olabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde her yıl belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcının ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

 1. YÜRÜRLÜK

ALICI, İnternet Sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, Sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

SATICI:

ALICI:

TARİH:

Kapat
Kapat
Giriş yap
Kapat
Sepet (0)

Sepetinizde ürün bulunmuyor. Sepetinizde ürün bulunmuyor.Para birimi